ششمین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

ششمین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه « فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال» برگزار شد. در این جلسه همکاری جشنواره ملی بهره وری به منظور رتبه بندی شرکت های حاضر در نمایشگاه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و همچنین اعضای شورای سیاست گذاری نمایشگاه مذکور جهت تعیین شاخص ها و رتبه بندی شرکت ها تشکیل گردد که هدف از چنین اقدامی ارتقاء کیفی نمایشگاه است. فعالیت این کارگروه بعد از نمایشگاه نیز ادامه خواهد داشت .
محمد رضا طلایی رییس مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در بخشی دیگری از این جلسه اظهار داشت: قرار است در نمایشگاه Cebit آلمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پاویونی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شود. وی در ادامه سخنانش از ثبت نام بیش از 119 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خبر داد و گفت: به زودی باشگاه مخاطبین جهت شناسایی بازدید کنندگان و علاقه مندانی که در سایت ثبت نام کرده اند تشکیل می گردد .